Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.


– Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier at streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, nå er ute i streik i helseforetakene OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund er de øvrige forbundene som går sammen med Norsk Sykepleierforbund i streik.

– Vi ser alltid ser på streik som siste utvei, men arbeidsgiver ga oss dessverre ikke noe annet valg. De har et ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang på det de trenger av helsepersonell nå og i fremtiden. Når arbeidsgiver ikke har kommet oss i møte på vesentlige elementer, så ble det slik, sier Larsen.

– Skal vi kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også fremover, må rekrutteringen bli bedre. Det er ingen andre yrkesgrupper det er større mangel på enn sykepleiere i Norge i dag. Lønna til sykepleierne og Unios grupper for øvrig må derfor opp.

NFFs forbundsleder: – Skuffende dårlig lønnstilbud
Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund var del av Unios forhandlingsdelegasjon under meklingen, og kommenter situasjonen slik:

– Lønnstilbudet fra Spekter var skuffende dårlig. Vi har et rimelig krav om en klar reallønnsvekst og et lønnsløft for våre grupper.

– Vi må komme i gang med et lønnsløft nå. Spesialisthelsetjenesten trenger sårt den kunnskapen og tryggheten som høyt kvalifiserte og verdsatte fysioterapeuter og andre helsefaggrupper representerer. Det handler om livsviktig investering i de tjenestene vi alle trenger gjennom hele livet i møte med spesialisthelsetjenesten.

– Unio ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart Spekter kommer tilbake til forhandlingsbordet med et rimelig tilbud, understreker Gerty Lund.