Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav, og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.


Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene. For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

–  Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind (bildet).

Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst.

Rammen ble som frontfaget på 3,2 prosent, og inkluderer glidning og overheng.

Bildet viser Unios forhandlingsleder i staten, Guro Elisabeth Lind