Prioritering i kommunehelsetjenesten

10. april sendte vi inn Fysioterapeutforbundets innspill til Blankholmutvalget. For oss har det vært viktig å belyse hvilke utfordringer fysioterapeuter møter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.  


For ett år siden nedsatte regjeringen et utvalg som skulle bidra til å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Innstillingen (NOU) skal være ferdigstilt innen utgangen av året.

Fysioterapeutforbundet er dessverre ikke representert i utvalget, derfor er muligheten for å komme med et innspill på denne måten viktig for oss, sier Hatlebrekke. Vi er også invitert til å møte utvalget neste uke.

Vi er opptatt av at når prioritering skal drøftes, så må det også settes søkelys på organisering og ledelse av tjenesten. Likeså uttrykker vi sterk bekymring for at muskel- og skjelettlidelser, som er den desidert største årsaken til både sykefravær og helsetapsjusterte leveår, ikke blir prioritert høyt nok i dag.

Innspillet i sin helhet finner du under relaterte dokumenter. 

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.