Ny hovedavtale i Spekter

Unio og Spekter ble 11. november 2021 enige om en revidering av Hovedavtalen i Spekter. Endringene vil gjelde fra 1.1.2022 til 31.12.2025.


– Den norske modellen bidrar til å trygge arbeidsplasser og et velfungerende samfunn. Partene vil sammen arbeide for å styrke oppslutningen om det organiserte arbeidslivet. Hovedavtalen representerer en stabilitet for partenes samarbeid. Det foretas derfor sjelden de store endringer i denne avtalen, sier Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingsleder for Unio Spekter.

– Likevel har vi blitt enige med Spekter om noen forbedringer, blant annet en ny innledning til hovedavtalen, som beskriver avtalens formål og intensjon på en mer tilgjengelig måte enn før, legger hun til.

Illustrasjon, topp: Haukeland universitetssjukehus (fra 2013), Flickr.com.
Illustrasjon, forside og nedenfor: forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, og Spekters forhandlingsleder, adm.dir. Anne-Kari Bratten. Foto: Lars Petter M. Eriksen.

forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, og Spekters forhandlingsleder, adm.dir. Anne-Kari Bratten.