NFF møtte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

NFF fikk 11. desember legge frem flere viktige temaer og startet en konstruktiv dialog med statssekretæren, som lovet å se nærmere på saken.


Etter at NFF sendte brev til Helse- og Omsorgsdepartementet, ble NFF i dag invitert til møte med statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. Temaer NFF ønsket å belyse var årets takstoppgjør, inntekts – og kostnadsundersøkelsen og kompensasjon for inntektstap under Covid-19. Forbundsleder Gerty Lund førte ordet på vegne av NFF. I tillegg til forbundsleder deltok leder av Næringspolitisk Råd (NPR) Per Olav Peersen, nestleder NPR Lars Håvard Høgvoll, advokat Morten Bjerkhaug, forhandlingssjef Truls Bjørhei og seniorrådgiver Bente Øfjord.

«Vi er fornøyde med at vi fikk et møte med departementet for å belyse hvilke utfordringer mange av våre medlemmer har hatt og har», sier forbundsleder Gerty Lund. Nedstengingen av institutter har fått konsekvenser for pasienter som ikke fikk blant annet rehabiliterings- og opptreningstilbud og det har fått konsekvenser for inntektene til våre selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

«Vi opplevde departementet som lydhøre, og fikk gitt en god oversikt over det tap våre medlemmer har lidt som følge av pandemien, herunder hvorfor tiltakspakkene ikke traff oss spesielt godt, og hvorfor vi ikke kan sammenlignes med andre selvstendig næringsdrivende. Vi har rett og slett ikke samme muligheten til å ta oss ekstra betalt for å kompensere for tapene, fordi vi er bundet av forskrifter som regulerer dette».

Lund tok også opp årets takstforhandlinger under møtet, samt det forsinkede takstoppgjøret.

«Departementet ønsket å kompensere oss gjennom økte takster i november og desember. Disse ble satt i kraft samtidig med  den andre nedstengningen av Norge. NFF har derfor krevd at denne perioden må forlenges, slik at våre medlemmer har en realistisk mulighet til å få kompensert inntektstapet», fortsetter Lund.

Statssekretæren var kjent med at takstforhandlingene ble ensidig fastsatt av departementet, og kunne ikke å ta opp igjen forhold rundt forhandlingene. Hun var derimot positiv til å ta imot innspill fra NFF for utforming av eventuelle nye kompensasjonsordninger. NFF ble videre lovet en tilbakemelding på vårt krav om forlengelse av de forhøyede takstene ut mars.  

«Det var også viktig for oss å gjøre departementet klar over pasientperspektivet», fortsetter forbundslederen. «Dersom det blir en reduksjon i behandling gjennom våre medlemmer, vil det føre til en økning i utgifter for det offentlige, og særlig i det kommunale tjenesteapparatet".

Kontaktpersoner i NFF: