Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene underskrev 12. desember en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser.


Unio-leder Ragnhild Lied uttaler at den midlertidige avtalen er nødvendig fordi partene ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år. En endelig avtale om særaldersgrenser skal foreligge innen 1. november 2019. I denne skal særalderspensjonene være tilpasset den nye folketrygden og påslagsmodellen i offentlig tjenestepensjon som allerede er avtalt mellom partene.

Kontaktperson i NFF:

  • Kirsti Glad, seniorrådgiver, kg@fysio.no, tlf. 22 93 30 50.

(Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com)