Mer fysisk aktivitet i skolen vedtatt i Stortinget

Torsdag 7. desember 2017 vedtok Stortinget representantforslaget fra Senterpartiet "om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag".


Forslaget ble fremmet av representantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad og Åslaug Sem-Jacobsen. Etter innstilling fra Stortingets helse- og omsorgskomité ble forslaget i går vedtatt i Stortinget med 51 mot 47 stemmer.

Her finner du representantforslaget (Dok.8-forslag) og komitéinnstillingen: