Lønnsforhandlinger for sykehusene

I dag kl. 1000 startet Norsk Fysioterapeutforbund og Spekter sine lønnsforhandlinger (A2-forhandlinger) for de statlige helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.


Forhandlingsdelegasjonen til NFF består av (bildet nedenfor, fra venstre) forbundsleder Fred Hatlebrekke, advokat Morten Bjerkhaug, seniorrådgiver Bente Eide og økonomimedarbeider Salvatore Scoglietti. To andre Unio-forbund, Ergoterapeutene og Utdanningsforbundet, forhandler også med Spekter i dag, og Rolf Stangeland fra Unios sekretariat er til stede under forhandlingene (se toppfoto).

Norsk Sykepleierforbunds tilsvarende lønnsforhandlinger med Spekter fant sted 24. april.

Resultatet for Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer etter forhandlingene på de to overenskomstområdene vil bli presentert i en egen nettsak.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

forbundsleder Fred Hatlebrekke, advokat Morten Bjerkhaug, seniorrådgiver Bente Eide og økonomimedarbeider Salvatore Scoglietti