Klart ja i uravstemningen i staten

Over 80 prosent av dem som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i statsoppgjøret.


– Det er et gledelig og tydelig resultat, sier Unios forhandlingsleder i tariffområde stat, Guro Elisabeth Lind (bildet under).

Det var 81,7 prosent som stemte ja, og Unio har dermed fått et klart svar i uravstemningen. Nesten 34 prosent avla stemme, det er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte.

Guro Elisabeth Lind - forhandlingsleder Unio stat