Klar for en tøff tariff-vår

Et lønnsmessig etterslep gjør årets mellomoppgjør krevende. NFF er klare til å brette opp ermene. Nå må offentlig sektor prioriteres og kompetanse verdsettes!


Fysioterapeuters viktige kompetanse har for mange blitt enda tydeligere gjennom året vi har lagt bak oss. NFFs medlemmer har strukket seg langt på alle arbeidsplasser for å delta i kampen mot korona. Takken er et lønnsmessig etterslep. Årets mellomoppgjør blir derfor krevende. NFF er klare for å brette opp ermene. Nå må offentlig sektor prioriteres og kompetanse verdsettes!

I en meningsytring i tidsskriftet Fysioterapeuten viser forbundsleder Gerty Lund til at NFF er forberedt på tøffe forhandlinger utover våren:

«2020 har vist hvor avhengig landet er av et velfungerende helsevesen. Det har også vist hvor viktig det er med spesialisert kompetanse. I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om kroner. Nå må våre medlemmer i offentlig sektor løftes frem, og få mer enn applaus som takk for innsatsen. Vi gjør oss klare for vårens tøffeste eventyr.»

Tall og prognoser
Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom 15. februar med sin foreløpige rapport for inntektsoppgjørene 2021. Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2,25 prosent. I helseforetakene i Spekter er årslønnsveksten anslått til 1,75 prosent, og i staten 1,8 prosent. De endelige tallene, som også vil inkludere kommunene, er ventet i slutten av mars.

Forbundsleder Gerty Lund sier dette om resultatene i den foreløpige TBU-rapporten:

«Noen ynder å kalle tariff-forhandlinger vårens vakreste eventyr – jeg lurer litt på hvordan de da definerer «vakkert». Resultatene av fjorårets forhandlinger for våre grupper finner jeg vanskelig å kalle for vakre. Når vi lojalt har fulgt resultatet i henhold til frontfagmodellen, og det i ettertid viser seg at vi har kommet dårligere ut enn frontfaget, da oppleves det mer som et skittent spill enn som et vakkert eventyr».

TBUs anslag for konsumprisindeksen (KPI) ble 11. mars økt fra 2,6 til 2,8 prosent i 2021. Samme dag kom arbeidsgiversiden i frontfaget, NHO, med sin posisjon inn mot det kommende oppgjøret: en lønnsvekst på 2,2 prosent, som betyr reallønnsnedgang på 0,6 prosent. Med disse tallene som utgangspunkt ligger det an til et svært tøft oppgjør.

NFF stiller seg bak den inntektspolitiske uttalelsen som Unio-styret vedtok 9. mars. Uttalelsen viser til at Unios medlemsgrupper med høyere utdanning i offentlig sektor nå må få en klar reallønnsvekst. Sammen med resten av Unio skal NFF nå gå i front for sine medlemmer og gjøre sitt ytterste for at oppgjøret gir resultater.