Innspill til statsbudsjettet 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har nå sendt inn sine innspill til statsbudsjettet 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.


Det statlige budsjettarbeidet for 2022 har startet i de ulike departementene, og den beste muligheten til å kunne påvirke budsjettet har vi ved å sende inn våre innspill tidlig i prosessen. Departementene har frist til 25. januar 2021 med å komme med sine innspill på eget område. Regjeringens første budsjettkonferanse foregår 10. mars.

Statsbudsjettet for 2022 blir lagt fram for Stortinget 13. oktober 2021.

I år som i fjor har vi valgt å komme med innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205
  • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf: 971 97 355