I bresjen for næringsdrivendes rammevilkår

I dag starter forhandlingene om rammeavtalen ASA 4313 med KS endelig opp, ett år på overtid, og NFF går igjen i bresjen for bedre og ryddigere forhold for næringsdrivende fysioterapeuter.


– Erfaringer under koronapandemien, tilbakemeldinger fra våre medlemmer og Næringspolitisk råd danner grunnlaget for NFFs krav, sier Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

NFF krever blant annet:

  • kompensasjonsordning for inntektstap ved fremtidig pandemi og lignende.
  • at kommunene øker alle driftstilskudd til minst 50 %.
  • presisering av at kvalifikasjonsprinsippet skal følges ved tildeling. Her roter mange kommuner, og NFF ønsker ryddigere forhold for våre medlemmer.
  • at vikarer ikke skal betale for mye leie.
  • utvidede rettigheter til omsorgspermisjon for næringsdrivende.
  • at beregningen av goodwill må samsvare med driftstilskuddets reelle størrelse.
  • at påtroppende i nedtrappingsavtaler må få anledning til å arbeide mer.
  • presisering av at tilplikting er midlertidig.

– Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, avslutter Gerty Lund, og legger til at NFF er opptatt av å ivareta hele bredden i det kommunale fysioterapeutilbudet, og alle forbundets medlemmer.

NFFs delegasjon fotografert i dag utenfor Kommunenes Hus i Oslo, før forhandlingene. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Gerty Lund, Per Olav Moberg Peersen, Bente Øfjord, Lene C. Ziener, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Morten Bjerkhaug.)