Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Alle som skal søke om tilskudd til eller har annen interesse av ordningen med ekspertbistand som inngår i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), må kjenne til ordningens innretning og vilkår.


Forskrift om tilskudd til ekspertbistand trådte i kraft 1. september 2019, og er tidsbegrenset til 31. desember 2022, som er utløpsdatoen for gjeldende IA-avtale.

Tilskudd til ekstern ekspertbistand skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplassen. Hensikten med bistanden er at eksperten skal bidra til å løse problemer som leder til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid.

Innretningen av og vilkårene i tilskuddsordningen er beskrevet i det vedlagte dokumentet (se under "Relaterte dokumenter".) Du finner også denne informasjonen på vår temaside om inkluderende arbeidsliv, se relatert lenke.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.