Helsepolitisk barometer 2019

I sin artikkel om Helsepolitisk barometer 2019 gjengir tidsskriftet Fysioterapeuten noen hovedpunkt om rehabilitering, sykefravær og fysisk aktivitet.


Tidsskriftet oppsummerer dermed resultater fra Kantar TNS' store befolkningsundersøkelse som har stor interesse for fysioterapeuter, og der NFF har bidratt til utformingen av undersøkelsen. I tillegg har artikkelen med sentrale momenter i forbundsleder Fred Hatlebrekkes innlegg under presentasjonen.

Se relatert materiale: Fysioterapeutens artikkel, detaljerte resultater på områdene rehabilitering, sykefravær og fysisk aktivitet, og Kantar TNS' presentasjon av Helsepolitisk barometer 2019.

(Foto, forside: Cecilie Bakken Høstmark)