Godt nytt for Spekter-pensjonister

Det er gjort endringer i pensjonsordningen for ansatte og i pensjonistavlønningen i virksomheter tilknyttet Spekter.


Ved to protokoller datert 22. november 2019 er følgende endret for Spekter-ansatte:

  • Fra 1. januar 2020 skal pensjonsordningen omfatte alle tilsatte, både faste og midlertidige, og gjelde fra første arbeidede time.
  • Mulighet for pensjonistavlønning var tidligere avtalt kun for dem som arbeidet i helseforetak. Denne er nå avtalt utvidet til å gjelde for alle virksomheter i Spekter med offentlig tjenestepensjon.

Se relatert lenke for publiserte protokoller og mer informasjon om endringene.

Kontaktperson: