Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

NFF har i dag sendt inn høringsuttalelse på regjeringens forslag til endring av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.


Det er fortsatt uvisst hvordan organisering av arbeidet og hjemmekontor vil utvikle seg i framtiden, men det synes rimelig å anta at mange systemer og ordninger som ble innført i 2020/2021 ønskes videreført av både arbeidsgivere og -takere. Selv om norsk arbeidsliv om kort tid trolig skal tilbake til “normalsituasjonen” er det grunn til å regne med at bruken av hjemmekontorordninger blir utvidet sammenlignet med praksis før pandemien. Det er derfor positivt at det nå kommer endringer i forskrift om hjemmearbeid slik at regelverket på området blir mer avklart.

Et hovedpoeng også i denne sammenhengen må være å sikre et inkluderende arbeidsliv, jamfør blant annet helserisiko som følge av dårlig video-utstyr/nett, for «avsender» og «mottaker». Det er generelt et dilemma hvor presis og konkret en forskrift skal være, men NFF mener det er hensiktsmessig at viktige momenter defineres i selve forskriften, for så langt som mulig å unngå tolkninger på senere tidspunkt.

NFFs høringssvar, som ligger under relaterte dokumenter, bygger i all hovedsak på innspill fra NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse.

Kontaktperson i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.