Forhandlinger om ny hovedavtale KS–Unio

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.


– Tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt. Det forutsetter gode vilkår for opplæring og utøvelse av vervet som tillitsvalgt. De må rekrutteres, og de må få tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Det betyr også at de må sikres permisjonsrettigheter for å kunne ivareta vervet som tillitsvalgt, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Les hele artikkelen på Unios nettsider:

(Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com. Unios foto – nedenfor og forsiden – viser forhandlingsleder Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik i Unio kommune på vei inn til dagens forhandlinger.)

forhandlingsleder Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik i Unio kommune