Forbundsleder Gerty Lund krever reallønnsvekst

Årets lønnsforhandlinger i sykehus, stat og kommune må sørge for at vi får en reallønnsvekst. Det krever forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.


Nå har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) levert sine krav til forhandlingsutvalgene i Unio for områdene Unio kommune, Unio Oslo kommune og Unio stat.

I tariffområde Spekter er NFF selvstendig forhandlingspart når det kommer til økonomi, mens innledende forhandlinger på A- og A1-nivå gjøres sammen med øvrige Unio-forbund.

Lønns- og arbeidsvilkår for cirka 5000 medlemmer i forbundet skal nå forhandles.

– I perioden vi legger bak oss, har Unios medlemsgrupper forholdt seg lojalt til resultatet i frontfagsrammen, mens deler av privat sektor har gått over rammen. Jeg mener derfor at heller ikke vi automatisk må ta til takke med det frontfagsforhandlingene kommer frem til. Fleksibiliteten i frontfagsmodellen må benyttes i større grad, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun mener NFFs medlemmer ikke har fått lønnsvekst som holder tritt med prisøkningen. Derfor forventer hun reallønnsvekst i årets oppgjør.

– Koronapandemien påvirker ikke økonomien i like stor grad som tidligere. Samtidig blir verdensøkonomien påvirket av blant annet krigen i Ukraina, og usikkerheten er stor. Vi må forholde oss til de tallene vi har tilgjengelig, og vet at blant annet strømprisene, drivstoffprisene og matprisene øker. Det må det kompenseres for, sier Lund.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) oppjusterte sitt anslag fra februar, og kom nylig med nye beregninger. De viste at konsumprisindeksen (KPI) i snitt vil øke med 3,3 prosent i 2022. Samtidig utelukker ikke eksperter at prisveksten blir enda høyere. Den forrige rapporten fra TBU – som kom 18. februar – antydet en vekst i konsumprisindeksen på 2,6 prosent i 2022.

– Våre medlemmer må få bedre uttelling enn de fikk i fjor. I tillegg må etter- og videreutdanning lønne seg bedre enn det gjør i dag. Arbeidsgivere har behov for – og ønsker – økt kompetanse blant våre medlemmer, men det verdsettes ikke med økt lønn, sier Lund.

Hun påpeker at fysioterapeuter bidrar med en unik fagkompetanse inn i helsetjenesten og i samfunnet ellers.

– Vi har en helserelatert grunnutdanning som gir gode helsetjenester landet over. I tillegg har vi spesialister med imponerende kunnskap til nytte og glede for en rekke pasienter.