Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 (helseforetak) og 13 (sykehus med driftsavtale).


– Vi har en forventning om at virksomhetene har tatt inn over seg de rekrutteringsutfordringer som finnes, og at det gjenspeiler seg i forhandlingene rundt om i virksomhetene. Det sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Forhandlingene kan nå starte opp. Informasjon fra Norsk Fysioterapeutforbund om den videre prosessen vil bli sendt ut til tillitsvalgte i de berørte virksomhetene.

Kontaktperson i NFF:

  • Bente Eide, seniorrådgiver, be@fysio.no, tlf. 907 30 901.