Etter tvungen lønnsnemnd: Gerty Lund takker

Forbundsleder Gerty Lund vil takke alle de streikende medlemmene som i går ble stanset av tvungen lønnsnemnd. – Dere har streiket på vegne av oss alle. Takk til alle som har streiket og dere som har støttet!


Regjeringen gikk inn og stoppet streiken for Unio kommune. 354 fysioterapeuter i streik fikk fredag ettermiddag beskjed fra arbeidsministeren om at nå får dere ikke streike mer.

Brannfare i forbindelse med forbrenningsanlegg for avfall i Fredrikstad var det som ble argumentet for å stanse en lovlig streik. Det er ingen god følelse at streiken i kommunene ble avsluttet på denne måten av arbeidsministeren.

Streiken i kommunene har dog ikke vært forgjeves. Vi har fått oppmerksomhet og bred støtte i befolkningen. 74 % av befolkning støttet streiken. Det er verdt å ta med seg.

Det har ikke manglet på beskrivelser av hvor avhengige kommunene er av Unio sine folk og deres kompetanse for å gi innbyggerne gode og trygge tjenester. Derfor har det også vært innvilget utrolig mange dispensasjoner. Vi er ansvarlige når det kommer til liv og helse. Streiken i kommunene har vist hvor uunnværlige vi er.

For våre medlemmer i KS skal lønnsoppgjøret avgjøres i lønnsnemnd. Vi får håpe og tro at lønnsnemnda er sitt ansvar bevisst, og bidrar til at våre medlemmer får lønn som fortjent slik at flere ønsker seg til Unio sine yrkesgrupper. Vi står for livsviktig kompetanse som kommunene og resten av samfunnet er helt avhengige av. Derfor må våre grupper prioriteres.

Tusen takk til alle dere som har stått i første linje i denne streiken.

Dere har streiket ikke bare på vegne av oss alle, men også for innbyggerne i Norge.

Siste ord er ikke sagt. Sammen er vi sterke!

Gerty Lund, leder Norsk Fysioterapeutforbund

(Illustrasjon, topp: fra streikemarkering i vågen i Stavanger, med fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl.)