– Et kommuneresultat det svinger av

Etter årets meklingsrunde i lønnsoppgjøret i kommunesektoren er spesielt fysioterapeuter med lang ansiennitet sikret en betydelig høyere lønn.


Med en lønn fra 1. juli 2019 på minst 500 000 kroner for fysioterapeuter med 10 års ansiennitet kan noen av Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer oppleve et lønnshopp på inntil 53 000 kroner denne sommeren.

– Garantilønnen har økt betydelig for alle våre medlemmer i kommunesektoren. I tillegg har vi oppnådd å få løftet garantilønnen ekstra høyt for fysioterapeuter med minst 10 års ansiennitet. Her fikk vi virkelig en god uttelling, sier seniorrådgiver Kirsti Glad, som var Norsk Fysioterapeutforbunds representant i Unio kommunes forhandlingsutvalg.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke skyter inn:

– Her kan vi ta litt i. Dette er et kommuneresultat det svinger av! Jeg er svært fornøyd med hva Kirsti og resten av Unios forhandlere oppnådde i meklingen, som var spesielt krevende for Utdanningsforbundet.

– Lærerne følte med god grunn at KS prøvde å splitte Unio-gruppene i dette oppgjøret. Samholdet i Unio har hatt stor betydning for det resultatet våre medlemmer oppnådde, avslutter Kirsti Glad.

Kontaktpersoner (bildet):

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kirsti Glad, seniorrådgiver, kg@fysio.no.
Bildet viser Kirsti Glad og Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund