Enighet mellom Spekter og Unio om sosiale bestemmelser

Det ble 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.


Dette betyr at oppgjøret går videre i samsvar med tidligere enigheter, der Norsk Sykepleierforbund har A2-forhandlinger 24. april, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet 2. mai.

B-delsforhandlinger for de forbundene som ikke har A2, kan starte 25. april. Andre frister avtales senere.

(Foto: forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio)

Kontaktperson i NFF: