Enighet i lønnsforhandlingene for sykehusansatte

Norsk Fysioterapeutforbund kom torsdag 2. mai til enighet i A2-forhandlingene med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Resultatet har en ramme om lag i tråd med anslagene fra frontfaget.

De nye minstelønnssatsene er økt med mellom 2 % og 4,4 %. Det generelle tillegget er på 1,9 % til alle, og med ytterligere 0,5 % til spesialfysioterapeuter med lang ansiennitet og til ledere med personal- og økonomiansvar.

– Vi er svært fornøyd med de nye minstelønnssatsene, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke, som sammen med Bente Eide, Morten Bjerkhaug og Salvatore Scoglietti utgjorde Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingsdelegasjon.

Enigheten innebærer at det ikke blir lokale forhandlinger.

Resultatet er som følger, der alle endringer gjelder fra 1. august 2019:

1. Det gis et generelt tillegg på 1,9 % til alle medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund.

2. Spesialfysioterapeuter med 16 års ansiennitet eller mer gis et ytterligere tillegg på 0,5 %, totalt 2,4 %.

3. Ledere med personal- og økonomiansvar gis et tillegg på 2,4 %.

4. Minstelønnssatsene er endret til:

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

410 000

425 000

450 000

500 000

Spesialfysioterapeut

450 000

475 000

510 000

538 000

For å finne ny lønn økes først grunnlønnen med det generelle tillegget. Dersom lønnen fortsatt er under ny minstelønn skal lønnen heves ytterligere til ny minstelønn er nådd.

Se under "Relaterte dokumenter" for protokoll for hvert av overenskomstområdene.

Kontaktpersoner i Norsk Fysioterapeutforbund:

(Bildet: Fred Hatlebrekke og Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård undertegner protokollene.)

Fred Hatlebrekke og Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård undertegner protokollene