Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for høgskoler, LOK for museer og LOK for virksomheter § 26.


Forhandlingsresultatet for disse overenskomstene er på linje med de resultater som er oppnådd for Unio-forbundenes medlemmer i staten.

Virke og Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK for spesialisthelsetjenesten, LOK helse og sosiale tjenester, LOK utdanning og LOK for virksomheter § 27 når det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

Halvparten gis som et sentralt generelt tillegg, og halvparten forhandles lokalt. Til de lokale forhandlingene er det avsatt en pott på 1,8 prosent.

(Bildet: forsiden og nedenfor: forhandlingsleder Kari Tangen i Unio Virke og forhandlingssjef Ann Jorunn Tallaksen i Virke.)

forhandlingsleder Kari Tangen i Unio Virke og forhandlingssjef Ann Jorunn Tallaksen i Virke