Enighet i Virke

Unio-organisasjonene kom 20. juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. 


Forhandlingsresultatet innebærer at forbundenes medlemmer i Virke HUK-området (helse, utdanning, kultur) får et økonomisk resultat på linje med oppgjørene for medlemmene i stat, kommune og Spekter.

– Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en forhandlingsløsning. Tariffavtalene vi har inngått i dag, gir Virkes medlemsbedrifter en konkurransefordel som gjør dem til attraktive arbeidsgivere for våre medlemmer, sier Tangen.

Protokollen fra forhandlingene er lagt som relatert dokument.

* * *

(Artikkelen endret 30. juli 2019 - dokument med stillingsgrupper og lønnssatser lagt til.)

* * *

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

Bildet: Unios forhandlingsleder Kari Tangen legger fram kravene mens forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen i Virke (til venstre) lytter.

Her legger Unios forhandlingsleder Kari Tangen fram kravene mens forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen i Virke lytter.