Enighet i Unicare

Spekter og Unio ble natt til 30. januar, mer enn tre timer på overtid, enige i meklingen for 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund i Unicare Rehabilitering.


Dermed blir det ikke streik for Unios medlemmer ved Steffensrud og Hokksund rehabiliteringssenter.

– Det var en krevende mekling, vi har holdt på med forhandlinger helt siden mai 2018. Når vi til slutt valgte å si ja, var det etter en helhetsvurdering av det resultatet vi fikk, både når det gjelder den lokale tariffavtalen og lønnsreguleringen for 2018, sier Eli Gunhild By, leder i Unio Spekter.