Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.


– Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Fristen for å komme til enighet i årets lønnsoppgjør i staten var satt til midnatt 30. april.

– Unio brøt forhandlingene fordi det aldri kom på bordet et tilbud som var akseptabelt på verken lønn eller pensjon, sier leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Blant Unios krav i oppgjøret var at taket på de pensjonsgivende, variable tilleggene skulle fjernes. Det er ekstra viktig i den nye pensjonsordningen.

Unio krevde også at lønnsøkningen i år skulle gis som generelle, prosentvise tillegg. Det er viktig for å sikre alle Unios medlemmer økt kjøpekraft.

(Bildet: forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind, og Unios spesialrådgiver Atle Gullestad.)

forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind, og Unios spesialrådgiver Atle Gullestad