Brudd i pensjonsforhandlingene

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden, og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre, brøt sammen i går. Forhandlingene berører rundt 3000 medlemmer i NFF.


(Oppdatert med notat 14. februar 2020 – se "Relaterte dokumenter".)

Tvisten står om alderspensjon for de som har særaldersgrense, og er født i 1963 eller senere. Unio har over 100 000 yrkesaktive medlemmer med særaldersgrense – fysioterapeuter, sykepleiere, politi, brannfolk med flere. For våre medlemmer gjelder det for ca. 3000 ansatte.

Bakgrunn for forhandlingene
Da pensjonsavtalen om endringer i offentlig tjenestepensjon ble inngått i 2018, utsatte partene å forhandle om regelverket for dem som har særaldersgrense. Det er det man nå forhandler om. I avtalen av 2018 er det innført blant annet såkalt levealdersjustering. Det innebærer i praksis at utbetalt alderspensjon per år blir lavere når den forventede levealderen øker. For å få samme pensjon som dagens pensjonister må folk derfor stå lenger i jobb.

Fysioteraputer som går av med pensjon tidlig, kan få et lavere livsvarig pensjonsnivå på grunn av kortere tid til å opptjene pensjon. Med ny offentlig tjenestepensjon vil ansatte med særaldersgrenser komme dårligere ut enn før.

Særaldersgrenser har vært et ønsket virkemiddel for myndighetene med på grunn av blant annet helse, sikkerhetsrisiko og slitasje. Når regjeringen nå ønsker å endre regler de selv har vært med på å gi, kan ikke medlemmene måtte lide for det i form av redusert pensjon. Det er særlig kutt i pensjonsinntekt etter 67 år det er knyttet stor usikkerhet rundt.

Hovedfokus: anstendig pensjon
– Når vi får sikret våre medlemmer slik at pensjonen ikke blir redusert etter fylte 67 år, vil det være naturlig å se på regelverket fremover. Også vår yrkesgruppe må belage seg på å stå lenger i arbeid, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter bruddet i pensjonsforhandlingene.

– Men før vi starter den diskusjonen, må vi først sørge for å sikre våre medlemmer en anstendig pensjon.

Unio har aldri lagt skjul på at også de som har lavere aldersgrense, må stå lenger i arbeid for å kompensere for levealdersjusteringen, i likhet med alle andre arbeidstakere.

– NFFs hovedfokus er å sikre alle våre medlemmer en god pensjon uavhengig av når de går av. Dette gjelder også fysioterapeuter som har særaldersgrense. De må sikres like gode pensjonsnivåer, selv om de må gå av tidligere.

Regjeringens tilbud var ikke godt nok når det gjelder pensjonsnivået for dem som var født etter 1970, og hadde heller ingen avklaring på dette punktet. Dette kunne ikke partene godta.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Gerty Lund (bildet), forbundsleder, gl@fysio.no, tlf. 414 63 253.
  • Kirsti Glad, seniorrådgiver, kg@fysio.no.

Hvem har særaldersgrense i helsevesenet?

- Fysioterapeut som jobber i kommuner og helseforetak som har kliniske stillinger, har særaldersgrense 65 år.

- Dette omfatter om lag 3000 fysioterapeuter.

- Særaldergrense 65 år omfatter de fleste grupper i helsesektoren grunnet samfunnsmessige hensyn knyttet til fysisk og psykisk belastning.

Gerty Lund