Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo. Oppgjøret går nå til mekling.


Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i Oslo kommune startet 23. april, hvor forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen var meget tydelig på Unios krav:

– En klar reallønnsvekst for våre grupper var budskapet da, noe som ble spesifisert i det første kravet som ble overlevert Oslo kommune:

«l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen».

Ingen vilje til å møte Unios krav
 En uke senere, etter at Unio og de andre organisasjonene hadde levert sine nye krav, svarte Oslo med et tilbud som var langt under det Unio kunne godta.

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Avstanden var for stor til at det var noen grunn til å fortsette forhandlingene.

Det sier Unios Oslos forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter at hun fredag ettermiddag meddelte kommunen om at Unio bryter. Hun mener Unios krav gjenspeiler Oslos kommunes behov for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

– Vårt krav i Oslo er på linje med det Unio krevde for sine grupper i KS, sier hun videre.

Skjefstad Andersen er skuffet over at kommunen ikke viste vilje for å komme Unio i møte under forhandlingene.

(Bildet, forsiden og nedenfor: forhandlingsleder for Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet)

Forhandlingsleder for Unio Oslo - Aina Skjefstad Andersen