Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går nå til mekling.


Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper.

KS hadde et tilbud til lærerne som ligger under frontfaget og lavere enn det andre grupper fikk. Tilbudet fra KS for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, er i tråd med Unios krav og hva Unio over tid har arbeidet for. Det vil være et godt tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene. Men selv om tilbudet var godt for noen av Unios grupper, var det for dårlig for lærerne med lang utdanning.

Etter en samlet vurdering av tilbudet til Unio sine medlemmer kunne flertallet i forhandlingsutvalget ikke anbefale tilbudet.

Det var syv stemmer for å anbefale forslaget – medlemmene fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det Norske Maskinistforbund, Fellesordningen (hvor de største er Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Bibliotekarforbundet) av flere mindre forbund – mens Utdanningsforbundet og Forskerforbundet med ni stemmer stemte mot.

Oppgjøret går nå til mekling for Unio kommune. Meklingsfristen er 23. mai kl. 2400.

Unio kommune forhandler på vegne av 135 000 medlemmer. 

Det vedlagte dokumentet (se "Relaterte dokumenter") er KS' siste tilbud, som ble akseptert av hovedsammenslutningene LO og YS, men avvist av Unio og Akademikerne.

(Artikkelen endret 2. mai 2019.)

(Bildet: forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.)

forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal