Betydelig økning i undersøkelses- og samhandlingstakster

Årets takstforhandlinger er vel overstått, og NFF er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for et betydelig påslag i undersøkelses- og samhandlingstakster.


Forhandlingsresultatet understøtter de store endringene det er lagt opp til for fysioterapeuter i den kommunale fysioterapitjenesten.

– Nå står vi godt rustet til å ta imot de utfordringene kommunehelsetjenesten står overfor i nærmeste fremtid, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Han utdyper dette slik:

– Når direkte tilgang til fysioterapi innføres, blir verdien av grundige undersøkelser ytterligere fremhevet. Derfor er vi veldig fornøyd med påslaget på undersøkelsestakstene. I tillegg stiller høringsforslaget til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester store krav til samhandling med annet fagpersonell i fremtiden. Også der har vi krevd og fått gjennomslag for betydelige økninger.

– 2017 er et mellomoppgjør. Det vil si at det er lite penger til å gjøre de store endringene, fordi vi har et stort overheng fra fjorårets oppgjør. Likevel fikk vi forhandlet frem en sum som sikret at våre hovedkrav ble innvilget, sier Hatlebrekke.

EPJ-løftet
Det viktige arbeidet med EPJ-løftet er videreført med 3 millioner kroner. Her er NFF representert i styringsgruppen og i flere arbeidsgrupper. På under et år har EPJ-løftet for fysioterapeuter gjennomført flere prosjekter som forbedrer fysioterapeutenes arbeidshverdag. Det er allerede planlagt ytterligere prosjekter som starter over sommeren. Dette arbeidet blir særs viktig i lys av forslaget til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester.

Aldersgrense
For takstene A1d og C33, som hadde en aldersgrense på 12 år, er grensen hevet til 16 år, i tråd med NFFs krav.

Driftstilskudd og takster
NFFs krav om likt påslag på driftstilskudd og takster samt overføring til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter per 1. juli 2017 er imøtekommet.

Driftstilskuddet fra 1.  juli 2017 er 421 020 kroner.

Oversikt over takstendringer og nye takster:                              

Takst

Påslag

Nytt honorar

A1a

32

298

A1c

52

142

A1d

32

378

A1f

55

176

A1g

45

100

E50a

53

310

E50b

53

310

E51a

50

125

E51b

65

210

E51c

65

210

E52

25

140

F1

25

124

F21

2

9

F22

10

67

F23

11

67

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef, twj@fysio.no, tlf. 913 45 224.

Vedlegg: