Avsluttende sentrale forhandlinger i Spekter 12

Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Unio for område 12 ble holdt mandag 3. juni. For Norsk Fysioterapeutforbunds vedkommende er det oppnådd enighet i alle de lokale forhandlingene på området.


Område 12 i Spekter omfatter en rekke virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst der Norsk Fysioterapeutforbund har medlemmer. Med enigheten i de avsluttende sentrale forhandlingene er tariffoppgjøret i 2019 nå avsluttet for forbundets medlemmer i virksomhetene. Medlemmene kan henvende seg til sine lokale tillitsvalgte for opplysninger om resultatet av de lokale forhandlingene.

For Norsk Fysioterapeutforbund:

(Bildet viser Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby)