Arbeid og helse i stortingskomité

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie i Norsk Fysioterapeutforbund deltar torsdag 17. oktober i budsjetthøring i Stortingets arbeids- og sosialkomité.


Høringen overføres på Stortingets nett-TV. Norsk Fysioterapeutforbunds muntlige høringsinnlegg kommer kl. 1227. Innlegget vil dreie seg om ulike forhold knyttet til arbeid og helse, et av forbundets helsepolitiske satsingsområder.

(Artikkelen oppdatert 17. oktober 2019 med skriftlig høringsinnspill til Stortingets arbeids- og sosialkomité og Fred Hatlebrekkes muntlige innlegg, se "Relaterte dokumenter".)

Bildet nedenfor: Fred Hatlebrekke og Kari Bente Sørlie, fra budsjetthøring på Stortinget i oktober 2017. Fra Stortingets nett-TV. Bilde, topp: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.

Fred Hatlebrekke og Kari Bente Sørlie, fra budsjetthøring på Stortinget i oktober 2017. Fra Stortingets nett-TV.