Åpent brev til Høie og Melby

Alliansen 1 time fysisk aktivitet i skolen har skrevet åpent brev til helseminister Høie og kunnskapsminister Melby.


Alliansen 1 time fysisk aktivitet i skolen, som består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Kreftforeningen, Norsk Idrettsforbund og Norsk Fysioterapeutforbund, har skrevet brev til helseminister Høie og kunnskapsminister Melby. Brevet kom som en reaksjon på Handlingsplanen for fysisk aktivitet som ble lagt fram tidligere denne måneden. Saken ble omtalt i Dagsavisen 23. juni. 

I brevet skriver vi blant annet: Vi har lenge sett fram til denne handlingsplanen, men ser nå at på tross av at den byr på en god del inspirasjon, mangler den dessverre penger, satsinger og forpliktelser. Vi er spesielt skuffet over den manglende forpliktelsen for å sikre alle elever i grunnskolen minst én time fysisk aktivitet hver dag, slik Stortinget ba om i flertallsvedtak av 2017.

I handlingsplanen legges det opp til at kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere selv kan velge om og hvordan de vil styrke fysisk aktivitet i skolen, og at skolen og lærere står fritt til å ta i bruk fysisk aktivitet som den del av undervisningen. Fremfor å forplikte kommunene til å følge opp Stortingets vedtak om innføring av fysisk aktivitet i skolen gjennom opplæringsloven, legges det heller vekt på at verken læreplaner eller kompetansemål legger hindringer for økt fysisk aktivitet.

Dette mener vi er for svakt. Vi vet at det er store forskjeller mellom barn og unges deltakelse i organiserte aktiviteter, og at dette henger sammen med øvrige sosiale skiller i helse. Mangel på tilrettelegging for aktivitet gjennom skoledagen vil i verste fall føre til økte sosiale helseforskjeller blant barn som vokser opp nå.