Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 11
Løsning i staten

Løsning i staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet, og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.Enighet med Spekter om sykehusene

Enighet med Spekter om sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund i lønnsforhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

Partene i kommunesektoren kom etter kort tid 27. april fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017.Sykehjemsetaten i Oslo kommune har snudd!

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har snudd!

I dag kunngjorde Sykehjemsetaten (SYE) at de går tilbake på vedtaket om å lyse ut alle kliniske stillinger som miljøterapeut. Bakgrunnen er ifølge SYE at dette har vært en viktig sak for forbundene.Direkte tilgang godkjent i statsråd

Direkte tilgang godkjent i statsråd

Tilrådinger fra Helse- og omsorgsdepartementet om å oppheve henvisningskravet for fysioterapi og lovfeste fysioterapeut som kjernekompetanse i kommunene ble i dag behandlet i statsråd.


Krever reallønnsvekst i staten

Krever reallønnsvekst i staten

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.

Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor ønsker sammen å bistå arbeidsplassene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og har laget en egen nettside med felles veiledninger og tips.Side 1 av 11