Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 21
Åpent brev til Høie og Melby

Åpent brev til Høie og Melby

Alliansen 1 time fysisk aktivitet i skolen har skrevet åpent brev til helseminister Høie og kunnskapsminister Melby.


Tariffoppgjøret 2020 på 8 minutter

Tariffoppgjøret 2020 på 8 minutter

Lønnsforhandlingene starter til høsten. På åtte minutter forklarer Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby (bildet) hvordan det ser ut for Unios medlemmer.Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

NFF ga i sitt høringssvar av 19. mai 2020 støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Dette vil sikre at de som har behov for flere helsetjenester nå slipper å betale dobbel egenandel.Fysioterapeuter på lag med barn og unge

Fysioterapeuter på lag med barn og unge

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har sendt innspill til både regjeringens pårørendestrategi og regjeringens samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier. I begge er fokuset på barn og unge.

Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Regjeringen foreslår å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten til også å inkludere behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er uenig i dette forslaget.


Brudd i pensjonsforhandlingene

Brudd i pensjonsforhandlingene

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden, og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre, brøt sammen i går. Forhandlingene berører rundt 3000 medlemmer i NFF.


Forbundsstyret i NFF 2020–2022

Forbundsstyret i NFF 2020–2022

Det nye Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund, sammensatt etter valg på Hovedlandsmøtet i november 2019 og regionale valg tidligere på høsten, var 28. og 29. januar samlet til sitt første styremøte i 2020.
Side 1 av 21