Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 18
Enighet i Unicare

Enighet i Unicare

Spekter og Unio ble natt til 30. januar, mer enn tre timer på overtid, enige i meklingen for 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund i Unicare Rehabilitering.


Streikefare i Unicare

Streikefare i Unicare

Unio går mandag i mekling for å sikre 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund overenskomst.


Ny IA-avtale med stor vekt på forebygging

Ny IA-avtale med stor vekt på forebygging

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) er inngått. – Vi er fornøyd med at forebygging av sykefravær og frafall er et kjerneelement i avtalen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


Prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Blankholmutvalget la 13. desember fram sin innstilling NOU 2018:16 «Det viktigste først – Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester».Brudd i Unicare-forhandlinger

Brudd i Unicare-forhandlinger

Avsluttende sentrale forhandlinger av overenskomst ved Unicare Rehabilitering ble gjennomført 6. desember. Spekter og Unio kom ikke til enighet, og saken går derfor til mekling.Lockout av sykepleiere rammer bredt

Lockout av sykepleiere rammer bredt

– I konflikten med NHO Service og Handel fører sykepleierne en viktig kamp som berører oss alle, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


Unio Perspektiv – inkluderende arbeidsliv (IA)

Unio Perspektiv – inkluderende arbeidsliv (IA)

Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål.Side 1 av 18