Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 19
Takstforhandlingene er i gang

Takstforhandlingene er i gang

I NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger legges det vekt på økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, repetisjon av samhandlingstakster og et kompetansetillegg for gruppebehandling.Lønnsforhandlinger for sykehusene

Lønnsforhandlinger for sykehusene

I dag kl. 1000 startet Norsk Fysioterapeutforbund og Spekter sine lønnsforhandlinger (A2-forhandlinger) for de statlige helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.


Enighet i Oslo kommune

Enighet i Oslo kommune

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune, som natt til 1. mai kom til enighet med kommunen.

Brudd i kommunesektoren

Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går nå til mekling.Brudd i statsoppgjøret

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.


Oppstart i forhandlingene i tariffområde stat

Oppstart i forhandlingene i tariffområde stat

Tirsdag 23. april gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind (bildet) leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 (helseforetak) og 13 (sykehus med driftsavtale).Side 1 av 19