Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 24
Injeksjonsbehandling og fysioterapi

Injeksjonsbehandling og fysioterapi

NFF har fått flere henvendelser med spørsmål om injeksjonsbehandling og fysioterapi. Her følger en juridisk gjennomgang for fysioterapeuter som benytter eller vurderer å benytte injeksjonsbehandlinger i sin praksis.


Enighet i Spekter område 12

Enighet i Spekter område 12

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12: helse, velferd og oppvekst. Enigheten omfatter blant andre NFFs medlemmer ved Valnesfjord Helsesportssenter.Brudd i Spekter område 12

Brudd i Spekter område 12

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet, og forhandlingene ble brutt. Oppgjøret går nå til mekling.

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?

"Årets statsbudsjett er dårlig nytt for alle med muskel- og skjelettplager. Den største årsaken til sykefravær og uførhet er ikke tema i årets budsjett. At satsinger og tiltak uteblir helt, er uholdbart og truer samfunnets bærekraft."Enighet for sykehusansatte

Enighet for sykehusansatte

Norsk Fysioterapeutforbund kom torsdag 29. oktober til enighet i A2-forhandlingene med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.Kommuneoppgjøret og Unio-forbundene

Kommuneoppgjøret og Unio-forbundene

Det enkelte Unio-forbund er selvstendig avtalepart med KS. Det kan føre til at noen forbund godtar et forhandlingsresultat, mens andre ikke gjør det, slik tilfellet er med Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet i år.


Fysisk aktivitet i komitéhøring

Fysisk aktivitet i komitéhøring

Norsk Fysioterapeutforbund og de andre organisasjonene i Alliansen for fysisk aktivitet i skolen deltok i dag i høring om statsbudsjettet 2021 i Stortingets utdannings- og forskningskomité.Side 1 av 24