Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 16
Gjør kloke valg!

Gjør kloke valg!

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen i dag.


Enighet i Virke

Enighet i Virke

Det ble 6. september 2018 oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).Equal Pay Day arrangeres fredag 19. oktober

Equal Pay Day arrangeres fredag 19. oktober

Unio markerer 19. oktober likelønnsdagen, Equal Pay Day, og det skjer med et frokostmøte. Likestillingsministeren og likestillingsombudet kommer. Vi får også et innblikk i den islandske modellen, og spør om Norge bør følge etter.Justeringskrav i Oslo kommune

Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte 20. august sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som målretter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.
Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Enighet med Spekter

Enighet med Spekter

Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.Side 1 av 16