Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 12


Videreutdanning og offentlig spesialistgodkjenning

Videreutdanning og offentlig spesialistgodkjenning

På bakgrunn av føringer lagt i primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014-2015), har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere behovet for kliniske videreutdanninger for fysioterapeuter.


Ny forskrift for avtalefysioterapeutene

Ny forskrift for avtalefysioterapeutene

En ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav trer i kraft 1. januar 2018. – Mange av Norsk Fysioterapeutforbunds innspill til forskriften er tatt med. Det er vi svært fornøyd med, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Stortingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017

Hva mener de politiske partiene om noen av de sakene som vi er opptatt av? Vi har gjennomgått partienes politiske programmer - og oppfordrer dere til å bidra til å synliggjøre fysioterapi i årets valgkamp!Side 1 av 12