Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 10
Sykehjemsetaten i Oslo kommune har snudd!

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har snudd!

I dag kunngjorde Sykehjemsetaten (SYE) at de går tilbake på vedtaket om å lyse ut alle kliniske stillinger som miljøterapeut. Bakgrunnen er ifølge SYE at dette har vært en viktig sak for forbundene.


Direkte tilgang godkjent i statsråd

Direkte tilgang godkjent i statsråd

Tilrådinger fra Helse- og omsorgsdepartementet om å oppheve henvisningskravet for fysioterapi og lovfeste fysioterapeut som kjernekompetanse i kommunene ble i dag behandlet i statsråd.


Krever reallønnsvekst i staten

Krever reallønnsvekst i staten

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.


Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor ønsker sammen å bistå arbeidsplassene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og har laget en egen nettside med felles veiledninger og tips.

Næringspolitisk råd 2017–2019

Næringspolitisk råd 2017–2019

I går 1. mars 2017 hadde det nyvalgte, fulltallige Næringspolitisk råd sitt første møte. Her ser du alle i rådet samlet utenfor NFFs lokaler i Oslo.NFF ønsker direkte tilgang velkommen

NFF ønsker direkte tilgang velkommen

I dag avga NFF sitt høringssvar på regjeringens forslag om å fjerne henvisningskravet for å få rett til stønad til dekning av fysioterapi.

Pensjonsløsning i LHL

Pensjonsløsning i LHL

Det ble i natt løsning i meklingen mellom Spekter og Unio for de ansatte ved LHL-klinikkene.


Fare for streik ved LHL-klinikkene

Fare for streik ved LHL-klinikkene

Det er fare for streik ved LHL-klinikkene fra onsdag 1. februar. Spekter og Unio møtes hos Riksmekleren dagen før, med frist ved midnatt for å komme til enighet.

Side 1 av 10