Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 13
Hovedtariffoppgjøret i 2018

Hovedtariffoppgjøret i 2018

Forhandlingene i årets tariffoppgjør for offentlig sektor begynner like over påske. Her er datoene å merke seg for NFFs medlemmer i de forskjellige tariffområdene.

Unios inntektspolitiske konferanse

Unios inntektspolitiske konferanse

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og tariffteamet i NFFs forhandlingsseksjon var på plass da Unio 14. mars holdt sin inntektspolitiske konferanse.


Vant sak om rett til tillitsvalgte

Vant sak om rett til tillitsvalgte

Norsk Sykepleierforbund (NSF) reiste søksmål mot Virke for Arbeidsretten om forståelsen av Hovedavtalen om valg av tillitsvalgte. Nå har dom falt i Arbeidsretten, og NSF vant saken på alle punkter.Folkehelsepolitisk rapport 2017

Folkehelsepolitisk rapport 2017

Den nyutnevnte folkehelseministeren, Åse Michaelsen, fikk i dag overrakt Folkehelsepolitisk rapport for 2017 av assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk. Økt sosial ulikhet i helse bekymrer Helsedirektoratet.NFFs tariffkonferanse 2018

NFFs tariffkonferanse 2018

Unio-leder Ragnhild Lied og SSB-forsker Ådne Cappelen var blant foredragsholderne da NFF holdt sin tariffkonferanse 24. januar.


Enighet om KS-hovedavtale

Enighet om KS-hovedavtale

Partene i KS-området er enige om å prolongere hovedavtalen for perioden 1. januar 2018–31. desember 2019.


Har du innspill til prioriteringsutvalget?

Har du innspill til prioriteringsutvalget?

Blankholmutvalget skal levere sin utredning om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet, og er åpne for innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.


Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Den nye særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten trådte i kraft 1. januar 2018. Endringene omfatter ytre kjernetid og overføring av timer fra en avregningsperiode til neste.Side 1 av 13