Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 11
Stortingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017

Ha mener de politiske partiene om noen av de sakene som vi er opptatt av? Vi har gjennomgått partienes politiske programmer - og oppfordrer dere til å bidra til å synliggjøre fysioterapi i årets valgkamp!


Virke-forhandlingene i havn

Virke-forhandlingene i havn

Unio-forbundene kom i dag i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter om lag tre timer med forhandlinger.

Løsning i staten

Løsning i staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet, og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.


Enighet med Spekter om sykehusene

Enighet med Spekter om sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund i lønnsforhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

Partene i kommunesektoren kom etter kort tid 27. april fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017.
Side 1 av 11