Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 16


Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


Enighet med Spekter

Enighet med Spekter

Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.Enighet i statsoppgjøret

Enighet i statsoppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.


En Unio-streik vil ramme hele landet

En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen.NFFs krav i takstforhandlingene er overlevert

NFFs krav i takstforhandlingene er overlevert

Hovedtema i NFFs krav er økning av takstene i tråd med kostnads- og inntektsutviklingen, utjevning av inntektsforskjeller, kompensasjon for dyrere Helsenett, samt behandling som begrep.

Brudd i lønnsforhandlingene for sykehusansatte

Brudd i lønnsforhandlingene for sykehusansatte

(endret 11. mai 2018) Det er brudd i A2-forhandlingene mellom Spekter og NFF i tariffoppgjøret for de statlige helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.Side 1 av 16