Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 20

Arbeid og helse – satsingsområde 2020–2022

Arbeid og helse – satsingsområde 2020–2022

Landsmøtet i 2019 vedtok at NFF skal prioritere arbeid og helse i landsmøteperioden 2020–2022. Fysioterapeuter er blant yrkesgruppene som er mest involvert i dette bredt sammensatte feltet.Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Alle som skal søke om tilskudd til eller har annen interesse av ordningen med ekspertbistand som inngår i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), må kjenne til ordningens innretning og vilkår.

Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober

Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober

Onsdag 23. oktober skrev helseminister Bent Høie og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen under på en avtale om å etablere 19 helsefelleskap. Hensikten er å få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene.Arbeid og helse i stortingskomité

Arbeid og helse i stortingskomité

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie i Norsk Fysioterapeutforbund deltar torsdag 17. oktober i budsjetthøring i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Høring om statsbudsjettet 2020 i Stortinget

Høring om statsbudsjettet 2020 i Stortinget

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder Jorunn Lunde fra Norsk Fysioterapeutforbund møtte tirsdag 15. oktober 2019 til budsjetthøring i Stortingets helse- og omsorgskomité.


Statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020

– Pakkeforløp og ISF-finansiering er lyspunkter i budsjettet, men overskygges av mangelen på et kraftig rehabiliteringsløft, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


Ekspertbistand mot sykefravær

Ekspertbistand mot sykefravær

– Fysioterapeuter med særlig kompetanse i arbeidsrettede tiltak er blant ekspertene vi trenger for å minske sykefraværet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


Enighet i Virke

Enighet i Virke

Unio-organisasjonene kom 20. juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. 

Avsluttende sentrale forhandlinger i Spekter 12

Avsluttende sentrale forhandlinger i Spekter 12

Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Unio for område 12 ble holdt mandag 3. juni. For Norsk Fysioterapeutforbunds vedkommende er det oppnådd enighet i alle de lokale forhandlingene på området.Side 1 av 20