Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 28
Lanseringskonferanse for #klokevalg-kampanje

Lanseringskonferanse for #klokevalg-kampanje

Torsdag 11. november 2021 arrangerer de tolv organisasjonene i "Gjør kloke valg"-samarbeidet en konferanse om medisinsk overaktivitet. Arrangementet er startskuddet for publikumskampanjen "Mer er ikke alltid bedre".


Hjemmekontorforskriften

Hjemmekontorforskriften

NFF har i dag sendt inn høringsuttalelse på regjeringens forslag til endring av hjemmekontorforskriften.


Folkehelsepolitisk plattform

Folkehelsepolitisk plattform

Folkehelse er et satsingsområde i NFF og den 17. juni vedtok forbundsstyret forbundets folkehelsepolitiske standpunkt.
Enighet i lønnsoppgjøret for Spekter 12

Enighet i lønnsoppgjøret for Spekter 12

I overenskomstområdet Spekter 12 – Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst – er det i avsluttende, sentrale forhandlinger oppnådd enighet for virksomhetene der lokale parter ikke hadde funnet en forhandlingsløsning.

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for høgskoler, LOK for museer og LOK for virksomheter § 26.


Etter Unios streik – hva nå?

Etter Unios streik – hva nå?

Så langt denne tariffvåren har vi bare fasiten i tariffområde stat, der det ble enighet etter mekling. Hva skjer videre for tariffområdene der Unio har vært i streik?


Stengte døra for tvungen lønnsnemnd

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd

Partene i sykehusstreiken møtes til frivillig lønnsnemnd. Det ble klart etter at arbeidsministeren hadde varslet om at sykehusstreiken ikke kunne fortsette.


Resultatet fra årets takstforhandlinger

Resultatet fra årets takstforhandlinger

Årets ramme på 4,8 prosent, som inkluderer en inntekts- og kostnadskomponent, fordeles på de fleste takstene, egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon.Side 1 av 28