Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 17
Lockout av sykepleiere rammer bredt

Lockout av sykepleiere rammer bredt

– I konflikten med NHO Service og Handel fører sykepleierne en viktig kamp som berører oss alle, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Unio Perspektiv – inkluderende arbeidsliv (IA)

Unio Perspektiv – inkluderende arbeidsliv (IA)

Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål.Høring – Hva bør skje med bedriftshelsetjenesten?

Høring – Hva bør skje med bedriftshelsetjenesten?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) må fortsatt være lovpålagt for risikoutsatte virksomheter, og for å bli godkjent må BHT ha fysioterapeut tilknyttet. Dette er noe av det Norsk Fysioterapeutforbund skriver i sitt høringssvar.


NFF støtter sykepleiere i streik

NFF støtter sykepleiere i streik

NFF deltar på Norsk Sykepleierforbunds streikemarkering onsdag 7. november kl. 1200 utenfor Stortinget. Vi oppfordrer våre medlemmer i Osloområdet som har mulighet til det, til å delta i markeringen.

Fysisk aktivitet i skolen i komitéhøring

Fysisk aktivitet i skolen i komitéhøring

Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen representerer Alliansen for fysisk aktivitet i skolen i dagens høring om statsbudsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomité.NFF i budsjetthøring på Stortinget

NFF i budsjetthøring på Stortinget

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie i NFF stilte til budsjetthøring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 18. oktober kl. 1015.

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. På helseområdet er dette et ganske så fargeløst budsjett, uten overraskelser.Gjør kloke valg!

Gjør kloke valg!

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen i dag.


Enighet i Virke

Enighet i Virke

Det ble 6. september 2018 oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).Side 1 av 17