Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 30
Enighet om Virke-hovedavtale

Enighet om Virke-hovedavtale

Forbundene i Unio og Virke forhandlet 11. januar 2022 fram en revidering av hovedavtalen i Virke. Fra NFFs side deltok forhandlingssjef Stine Malerød.Forhandlinger om ny hovedavtale KS–Unio

Forhandlinger om ny hovedavtale KS–Unio

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.


Ny hovedavtale i Spekter

Ny hovedavtale i Spekter

Unio og Spekter ble 11. november 2021 enige om en revidering av Hovedavtalen i Spekter. Endringene vil gjelde fra 1.1.2022 til 31.12.2025.

Vil styrke kommunene og sykehusene

Vil styrke kommunene og sykehusene

Mandag la regjeringen Støre frem sine endringer til forslaget til statsbudsjett for 2022 i et såkalt tilleggsnummer, gjerne omtalt som tilleggsproposisjon. Kommunene og sykehusene får økte bevilgninger.I bresjen for næringsdrivendes rammevilkår

I bresjen for næringsdrivendes rammevilkår

I dag starter forhandlingene om rammeavtalen ASA 4313 med KS endelig opp, ett år på overtid, og NFF går igjen i bresjen for bedre og ryddigere forhold for næringsdrivende fysioterapeuter.


Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke om landsoverenskomstene på disse områdene: helse og sosiale tjenester mv.; barnehager; utdanning; virksomheter § 27. Årets tariffoppgjør i Virke er dermed avsluttet.


Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform

Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform

– Det er vanlige folks tur, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet da de i dag la fram sin felles politiske plattform på Hurdal. 


Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet for 2022

NFFs kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, med hovedvekt på budsjettproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Forenklet og mer målrettet BHT-ordning

Forenklet og mer målrettet BHT-ordning

Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 11. oktober 2021 sitt høringssvar på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.Side 1 av 30