Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 30
Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke om landsoverenskomstene på disse områdene: helse og sosiale tjenester mv.; barnehager; utdanning; virksomheter § 27. Årets tariffoppgjør i Virke er dermed avsluttet.

Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform

Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform

– Det er vanlige folks tur, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet da de i dag la fram sin felles politiske plattform på Hurdal. 


Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet for 2022

NFFs kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, med hovedvekt på budsjettproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.


Forenklet og mer målrettet BHT-ordning

Forenklet og mer målrettet BHT-ordning

Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 11. oktober 2021 sitt høringssvar på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.


Unios krav til det nye rødgrønne flertallet

Unios krav til det nye rødgrønne flertallet

Det er all grunn til å ønske det nye rødgrønne flertallet lykke til med å meisle ut en ny politikk for Norge. Det skriver Unio i presentasjonen av hovedsammenslutningens krav til regjeringen og stortingsflertallet. 

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

I dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.Oslo kommune og Unio i Rikslønnsnemnda

Oslo kommune og Unio i Rikslønnsnemnda

I dag er det hovedforhandling mellom Oslo kommune og Unio Oslo i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i Oslo kommune og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.Nemndsbehandling av kommuneoppgjøret i gang

Nemndsbehandling av kommuneoppgjøret i gang

I dag er det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i kommunesektoren og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.


– Ikke overrasket, men selvfølgelig skuffet

– Ikke overrasket, men selvfølgelig skuffet

I dag kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for Unio-yrkesgrupper i helseforetakene. Nemnda vil ikke strekke seg lenger enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent.Side 1 av 30