Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 25
Ny evalueringsrapport om habilitering og rehabilitering

Ny evalueringsrapport om habilitering og rehabilitering

På oppdrag fra Helsedirektoratet har KPMG utarbeidet en ny evalueringsrapport om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Den peker på økt oppmerksomhet om feltet, men en rekke svakheter finnes fortsatt.

Forankring av frisklivssentraler i kommunene

Forankring av frisklivssentraler i kommunene

Helsedirektoratet har spilt inn et foredrag om temaet ved Anders Aasheim, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og for øvrig medlem av Forbundsstyret i NFF.


Møte med Oslo kommune om ny rammeavtale

Møte med Oslo kommune om ny rammeavtale

NFF hadde i dag møte med Oslo kommune, etter at kommunen ensidig har laget en overordnet avtale for avtalefysioterapeutene. NFF mener at innholdet i avtalen er uakseptabelt for fysioterapeutene, og krevde at avtalen trekkes tilbake umiddelbart.

Innspill til statsbudsjettet 2022

Innspill til statsbudsjettet 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har nå sendt inn sine innspill til statsbudsjettet 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.Injeksjonsbehandling og fysioterapi

Injeksjonsbehandling og fysioterapi

NFF har fått flere henvendelser med spørsmål om injeksjonsbehandling og fysioterapi. Her følger en juridisk gjennomgang for fysioterapeuter som benytter eller vurderer å benytte injeksjonsbehandlinger i sin praksis.


Enighet i Spekter område 12

Enighet i Spekter område 12

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12: helse, velferd og oppvekst. Enigheten omfatter blant andre NFFs medlemmer ved Valnesfjord Helsesportssenter.Side 1 av 25