Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Nyheter og tema knyttet til politikk på disse områdene generelt, og om NFFs politikk spesielt. 


Side 1 av 21

Fysioterapeuter på lag med barn og unge

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har sendt innspill til både regjeringens pårørendestrategi og regjeringens samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier. I begge er fokuset på barn og unge.

Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Regjeringen foreslår å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten til også å inkludere behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er uenig i dette forslaget.


Brudd i pensjonsforhandlingene

Brudd i pensjonsforhandlingene

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden, og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre, brøt sammen i går. Forhandlingene berører rundt 3000 medlemmer i NFF.


Forbundsstyret i NFF 2020–2022

Forbundsstyret i NFF 2020–2022

Det nye Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund, sammensatt etter valg på Hovedlandsmøtet i november 2019 og regionale valg tidligere på høsten, var 28. og 29. januar samlet til sitt første styremøte i 2020.
Arbeid og helse – satsingsområde 2020–2022

Arbeid og helse – satsingsområde 2020–2022

Landsmøtet i 2019 vedtok at NFF skal prioritere arbeid og helse i landsmøteperioden 2020–2022. Fysioterapeuter er blant yrkesgruppene som er mest involvert i dette bredt sammensatte feltet.Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Alle som skal søke om tilskudd til eller har annen interesse av ordningen med ekspertbistand som inngår i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), må kjenne til ordningens innretning og vilkår.


Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober

Avtale om 19 helsefelleskap inngått 23. oktober

Onsdag 23. oktober skrev helseminister Bent Høie og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen under på en avtale om å etablere 19 helsefelleskap. Hensikten er å få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene.

Arbeid og helse i stortingskomité

Arbeid og helse i stortingskomité

Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie i Norsk Fysioterapeutforbund deltar torsdag 17. oktober i budsjetthøring i Stortingets arbeids- og sosialkomité.Side 1 av 21