Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelt

Aktuelle saker, tema og oppdatert informasjon av interesse for alle fysioterapeuter.


Koronasituasjonen

Koronasituasjonen

Norsk Fysioterapeutforbund følger utviklingen tett, og er i kontakt med relevante aktører. Situasjonen endrer seg raskt. Innholdet her utvikles og oppdateres fortløpende.

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.
Lederartikler

Her finner du lederartikler i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Nyhetsbrev

Vil du motta viktige nyheter om NFFs arbeid for å fremme fysioterapi og fysioterapeuters interesser, eller andre medlemsrettede nyheter? Da kan du abonnere på vårt nyhetsbrev på e-post. Se abonnementsrute nederst på nettsiden.