Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelt

Aktuelle saker, tema og oppdatert informasjon av interesse for alle fysioterapeuter.


Koronasituasjonen

Koronasituasjonen

Status per mars 2022: Mye informasjon på disse nettsidene er nå utdatert, og derfor fjernet. Viktig ny informasjon om nasjonale eller regionale koronatiltak og om andre covid-19-relaterte forhold finner du under "Nyheter" nedenfor.

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.
Lederartikler

Her finner du lederartikler i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Nyhetsbrev

Vil du motta viktige nyheter om NFFs arbeid for å fremme fysioterapi og fysioterapeuters interesser, eller andre medlemsrettede nyheter? Da kan du abonnere på vårt nyhetsbrev på e-post. Se abonnementsrute nederst på nettsiden.