Ny avtale med Norway Accounts

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk
Studenter & turnuskandidater

Studenter

NFF har mer enn 1 000 studentmedlemmer i inn- og utland. NFF tilbyr sine studentmedlemmer en rekke fordeler, blant annet meget lav kontingent og gunstige forsikringer.

FYSIO

FYSIO er fysioterapistudentenes interesseorganisasjon, representert ved alle de norske utdanningsstedene. FYSIO er bindeledd mellom ledelsen ved institusjonene og studentene, og arbeider for å skape et faglig utviklende studentmiljø, å bedre trivsel ved utdanningsstedene og øke kontakten mellom dem. FYSIO støtter enkelte typer studentaktiviteter økonomisk.

Turnustjeneste

For å bli autorisert som fysioterapeut må du fullføre ett års lønnet turnustjeneste etter grunnutdanningen. Tjenesten omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ledige stillinger fra fysioterapeuten.no