Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk
Studenter & turnuskandidater

FYSIO

FYSIO er fysioterapistudentenes interesseorganisasjon, representert ved alle de norske utdanningsstedene.

Student og turnus

På vei inn i din yrkeskarriere som fysioterapeut? Her får du mer kunnskap om forhold som særlig angår sisteårsstudenter og turnusfysioterapeuter.

Turnustjeneste

For å bli autorisert som fysioterapeut må du fullføre ett års lønnet turnustjeneste etter grunnutdanningen. Tjenesten omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ledige stillinger fra fysioterapeuten.no