Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Bli medlem 2

Ønsker du å være synlig i et faglig fellesskap av mer enn 10 000 fysioterapeuter, så meld deg inn i NFF. I NFF får du tilbud om gode forsikringsordninger, over 40 kurs i året og mulighet for spesialisering og andre medlemsfordeler. Før innmelding i NFF anbefaler vi at du setter deg inn i NFFs vilkår for medlemskap. Ved innmelding aksepteres de til enhver tid gjeldende vilkår for medlemskap i NFF. Vi gjør oppmerksom på at alle yrkesaktive medlemmer omfattes av den obligatoriske forsikringen, dersom de ikke har reservert seg. En eventuell reservasjon må tas opp med forsikringsselskapet. Studentmedlemmer kan få en tilsvarende forsikringspakke, med lavere premie, mot å levere tilfredsstillende egenerklæring på helse.

Merk at premien i den obligatoriske forsikringen ikke er inkludert i kontingentsatsene som er oppgitt.

Innmeldingsskjema studentmedlem
Når du har fylt ut og sendt inn dette skjemaet, skal du få en bekreftelse på skjermen og på e-post. Behandlingen av innmeldingen din tar inntil 7 virkedager.
Personopplysninger
Blir brukt til all kommunikasjon med NFF med mindre alternativ e-postadresse blir gitt.
Dersom utdannelsessted ikke er i Norge, velg aktuelt land.
Øvrig
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.
Jeg har lest og godtar vilkårene for medlemskap i NFF.
Ved vellykket innsending av skjema så får du en bekreftelse på skjermen og i e-post. Dersom ikke, send på nytt.
Innmeldingsskjema fysioterapeut/turnuskandidat
Når du har fylt ut og sendt inn dette skjemaet, skal du få en bekreftelse på skjermen og på e-post. Behandlingen av innmeldingen din tar inntil 7 virkedager.
Personopplysninger
Dersom du ikke husker HPR-nummeret ditt, finn det i Helsepersonellregisteret
Hvis du mangler HPR-nummer, må du melde deg inn ved å sende en e-post til innmelding@fysio.no
Blir brukt til all kommunikasjon med NFF med mindre alternativ e-postadresse blir gitt.
Dersom utdannelsessted ikke er i Norge, velg aktuelt land.
Arbeidssted
Dersom du ikke finner ditt arbeidssted, velg Annet.
Blir kun brukt i forbindelse med synliggjøring under Finn fysioterapeut.
Øvrig
Jeg forstår at mine personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlovgivning og som beskrevet i NFFs personvernerklæring.
Jeg aksepterer at mitt navn og min kontaktinfo publiseres i den åpne søketjenesten "Finn en fysioterapeut" på NFFs nettsider
Jeg har lest og godtar vilkårene for medlemskap i NFF.
Ved vellykket innsending av skjema så får du en bekreftelse på skjermen og i e-post. Dersom ikke, send på nytt.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kontingent

De fleste medlemsgrupper i NFF betaler kontingenten kvartalsvis. NFF tilbyr og anbefaler avtalegiro. Medlemmer som ikke har reservert seg mot NFFs obligatoriske forsikring, betaler i tillegg til kontingenten kr 204 per måned i forsikringspremie. En eventuell reservasjon må tas opp med forsikringsselskapet.

Kontingentsatser 2022 (kr per år)

Yrkesaktive medlemmer

6962

Dobbelt medlemskap

6962

Gifte/samboere

6138

Halv kontingent

3961

Første år etter autorisasjon

3961

Faglig medlemskap

3961

Kvart kontingent/ikke yrkesaktiv

2386

Medlemmer i utlandet

2386

Turnuskandidater

3961

Studenter

200

Masterstudenter

1100

Studenter innmeldt 1. semester

450 for tre år

Pensjonister

400

Pensjonister med abonnement på Fysioterapeuten

1200