Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Utdanning i utlandet


Hvor?

Du kan studere fysioterapi i mange land. Danmark, Nederland,Storbritannia og Australia er landene som er mest aktuelle for de fleste. Her er det mange plasser å søke på og undervisningen foregår på engelsk eller dansk. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas på heltid ved et offisielt godkjent lærested. For  mer informasjon om studiene i andre land, se ANSAs nettside.

Oslo Nye Høyskole (tidligere Bjørknes Høyskole) har forøvrig et tilbud om første år i Oslo og resten i Nederland.

Godkjenning

I Norge er kravet for å bli autorisert fysioterapeut bachelorgrad (3 år) i fysioterapi og ett år veiledet turnustjeneste.

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning som fysioterapeut i landet man har utdanningen fra.

Turnustjeneste i Norge

Med utdanning fra utlandet er det mulig å søke Helsedirektoratet om å få gjennomføre turnustjeneste i Norge, men dette innebærer ekstra ventetid. Helsedirektoratet kan bare gi autorisasjon i etterkant av studiene, det er derfor viktig at du undersøker nøye før du starter på studiene om lærestedet og fagene du tar gir grunnlag for autorisasjon.

NB! Du som utenlandsstudent vil måtte vente ett ekstra år på å få turnus i Norge. Du kan innen 1. september samme år som avsluttet fysioterapeututdanning søke Helsedirektoratet om gjennomføring av turnustjeneste i Norge. Dette innebærer at du kan få turnusplass august året etter at du er ferdig med studiene.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser