Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Krav for opptak til grunnutdanning


Grunnutdanningen

For å komme inn på fysioterapeutstudiet må du ha fullført og bestått videregående utdanning. Informasjon om poengnivå finner du på www.samordnaopptak.no. Ytterligere informasjon om opptaksvilkår kan du få ved å henvende deg til det enkelte studiested.

Det tas opp rundt 350 studenter ved de norske fysioterapeututdanningene hvert år. Søknadsfrist er 15. april.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser