Bli fysioterapeut

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; treårig bachelorstudium i fysioterapi og ett år lønnet obligatorisk turnustjeneste. Praksis er fra første stund en viktig del av utdanningen.

Fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling. Les mer om dette: Hva er fysioterapi?

I dag flommer markedet over av forskjellige terapiformer. Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag.