Mensendieckfysioterapi


Når har du behov for mensendieckfysioterapi/gymnastikk?

  • Ved spørsmål om kropp og trening
  • Ved forebygging og behandling av smerter eller plager i muskel- og skjelettapparatet.
  • Ved behov for veiledet trening, bedre holdning og avspenning
  • Ved behov for økt kroppsbevissthet og forbedret balanse i daglige aktiviteter og idrett
  • Ved behov for styrketrening og bedre blodsirkulasjon

Mensendieckfysioterapeuten lærer deg hvordan gode bevegelser blir en del av din hverdag.

Hvor finner du mensendieckfysioterapeuter?
Mensendieckfysioterapeutene arbeider i privat praksis, sykehus og kommunehelsetjenesten. Du vil også finne oss i bedriftshelsetjenesten, annen forbyggende virksomhet og innen idrett og trening.
Mensendieckfysioterapeutene arbeider ofte tverrfaglig og samarbeider blant annet med andre fysioterapeuter, leger, helsesøstre, og ergoterapeuter. Link til behandlere via våre hjemmesider: Mensendieck i ditt nærmiljø

Mensendieckfysioterapi
Mensendiecksystemet ble utviklet av dr. Bess Mensendieck (1864–1957) på begynnelsen av 1900-tallet, og videreutviklet i Norge fra 1927. Mensendieck er en form for fysioterapi utført av fysioterapeuter utdannet ved Mensendieckutdanningen, avdelingen for helsefag, Høgskolen i Oslo. Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig bruk av kroppen, og for å trene hensiktsmessige bevegelser til bruk i dagliglivet.

Mensendieckgymnastikk
Trening med det formål å informere, lære og motivere deg til egeninnsats. Øvelsene tilpasses dine behov og toleranse for bevegelse og belastning. Det legges vekt på bevisst viljestyrt muskelarbeid, og veksling mellom spenning og avspenning. Det gis individuell veiledning i gruppen.

Hva gjør mensendieckfysioterapeuten?
Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en helhetlig funksjonsvurdering. I behandlingen legges det stor vekt på individets muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser gjennom å kjenne, gjenkjenne og erkjenne, står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til å forstå hvorfor problemer oppstår, og hvordan du selv kan ta ansvar for egen helse. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom deg og fysioterapeuten, og veksler mellom øvelser og assisterte bevegelser for å trene ledd og muskler, og manuelle teknikker. Avspenning er en viktig del av behandlingen. Mensendieckgymnastikk bidrar til å bedre kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i daglige funksjoner og i all annen trening. Du lærer å ta hensyn til kroppen din og forebygge utmattelse, smerter og feilfunksjoner i muskel- og skjelettsystemet. Treningsformen passer for alle. Mensendieckgymnastikk i gruppe kan også være en god oppfølging når individuell behandling er avsluttet.

Må du ha henvisning?
Etter dagens lovverk er det bare behandling hos fysioterapeuter med driftsavtale som gir pasientene rett til trygderefusjon. Trygderefusjon har man rett til når man har fått henvisning til fysioterapi. Henvisning kan gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Staten dekker da hele eller deler av behandlingskostnadene. Du kan også henvende deg direkte til fysioterapeut uten henvisning, men da frafaller retten til trygderefusjon. For å finne ut om fysioterapeuten har driftsavtale kan du spørre fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller spørre trygdekontoret. Du trenger ikke rekvisisjon for å delta på mensendiecktrening i grupper.