Pasientbrosjyrer

Her finner du pasientbrosjyrer utgitt av NFFs faggrupper. 


Side 1 av 2
Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse. Fysioterapeuten medvirker til og igangsetter tiltak som fremmer et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage, skole, i ...

Fysioterapi for eldre

Fysioterapi for eldre

Eldre menneskers helseproblemer er ofte sammensatte. Fysioterapeuter har god kunnskap om aldringsprosessen og eldres helse. Vi er gode på å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og skader hos eldre. Vi kan gi deg veiledning om fys ...


Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapeuter tilbyr kvinner helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak i ulike livsfaser, for eksempel ved: bekkenrelaterte smerter under svangerskap og etter fødsel, inkontinens, underlivssmerter uten kjent patologi, gynekologiske inngrep ...

Manuellterapi

Manuellterapi

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.Fysioterapeuter med denne vider ...
Fysioterapi på arbeidsplassen

Fysioterapi på arbeidsplassen

Hva er fysioterapi innenfor ergonomi og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)?Fysioterapeutens rolle innenfor ergonomi og HMS er mangfoldig. Ergonomi på arbeidsplassen handler om samspillet mellom mennesket og fysiske, organisatoriske og psykososi ...Side 1 av 2