Egenandeler

Hvilke egenandeler må du betale for fysioterapibehandling? Her finner du gjeldende takster, og informasjon om endringer fra 1. januar 2017.


(sist oppdatert 13. januar 2017)

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Du behandles av en fysioterapeut som er ansatt i kommunen.
  • Du har fått en henvisning til fysioterapibehandling (fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor), og behandles av en fysioterapeut som har kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeut).

Dersom du ikke har henvisning til fysioterapi, kan du likevel få behandling hos en avtalefysioterapeut, men du må da betale hele honorartaksten.

Du trenger ikke henvisning når avtalefysioterapeuten er en manuellterapeut. Hos slike behandlere betaler du det som er oppgitt som pasientens egenandel, uavhengig av om du har en henvisning eller ikke. En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning (mastergrad) i manuellterapi.

Velger du å behandles av en fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, gjelder ikke takstene her. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere.