Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hvor mye koster kommunehelsetjenesten?

Nær 15 milliarder kroner ble brukt på kommunehelsetjenesten i 2014.


I 2014 ble det brukt nær 15 milliarder kroner på kommunehelsetjenester. Dette er 8 prosent mer enn i 2013. Det meste av utgiftene og årsverkene i 2014 gikk, som tidligere år, med til blant annet diagnostisering og behandling. Det blir gjennomført stadig flere kontroller på helsestasjonene.

I 2013 ble det brukt i underkant av 14 milliarder kroner på kommunehelsetjenester. Dette er en økning på 6,6 prosent fra 2012. Det meste av utgiftene i 2013 gjekk, som tidligere år, med til diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering ute i kommunene.

Det har vært en relativt jevn vekst i brutto driftsutgifter til kommunehelsetjenester gjennom flere år, og oppgangen fortsatte fram fra 2012 til 2013. I 2013 utgjorde de totale brutto driftsutgiftene 13,9 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 6,6 prosent fra 2012 og en utgiftsvekst på 31,3 prosent i den siste femårsperioden, 2009-2013.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser