Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Statistisk sentralbyrå utarbeider jevnlig rapporter som anslår behovet for helsepersonell i årene fremover.


Beregninger foretatt ved hjelp av beregningsmodellen HELSEMOD viser at Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å sikre nok helsepersonell i framtiden. HELSEMOD 2012 viser at det etter hvert vil bli nødvendig å øke kapasiteten påhøgskolenivå for å unngå økende underdekning for bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og sykepleiere. 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser