Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Farlig å dele opp fysioterapiavtaler

Debattinnlegg: Selv om det ser ut som om Stavanger kommune styrker fysioterapitilbudet gjennom å splitte opp to hele driftsavtaler i ti små, er dette en åpenbar helseøkonomisk tilsnikelse. Resultatet blir rekordhøye uttak fra Folketrygden og økt pre ...

Fysioterapeutene har fått ny leder

Pressemelding: Eilin Ekeland (45) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter at Anne Lexow valgte å trekke seg etter ni år i vervet. Les også: Sjef for landets fysioterapeuter.

Anne Lexow åpnet Landsmøtet 2004

Fredag ettermiddag åpnet forbundsleder Anne Lexow Norsk Fysioterapeutforbunds 21. landsmøte på Lillehammer. Hun takket samtidig av, etter ni år som NFF-leder.

Regjeringens ubarmhjertige krav

Debattinnlegg: Regjeringen mener at fri behandling for de kronisk syke koster for mye. I statsbudsjett for 2005 kommer derfor et forslag om at denne pasientgruppen skal betale kr 45,- for hvert besøk hos fysioterapeuten.

– For få fysioterapeuter

– Regn selv, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Anne Lexow. Hun viser til at seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- og skjelettplager i løpet av de siste to årene. Kommunehelsetjenesten tilbyr i gjennomsnitt én fysioterap ...

Brems bilene der barna ferdes

Debattinnlegg: Aftenposten skriver fredag 20. august om at skoleveiene har blitt så farlige at Trygg trafikk mener at skolepatruljen bør legges ned for å spare liv. Tvert i mot bør bilenes atkomst heller snevres kraftig inn der mange barn ferdes.

– Hjelp kroppen, gå til skolen

Pressemelding: Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. – Allerede fra første klasse forbygger barna ryggplager hvis de holder på den gode vanen med å gå til skolen, sier leder Anne Lexow i NFF.

Priv.til red.: Jeg går til skolen - Beveg deg

Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. I neste uke deler fysioterapeutene ut t-skjorter til førsteklassinger på et utvalg skoler forskjellige steder i Norge.

Side 7 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser