Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Medieuttalelser

Her legger vi ut enkelte medieuttalelser først og fremst fra forbundsleder og regionledere.


Fysioterapeutkøene vokser

Regionleder Aslaug Kleiveland fra Region Vest er blitt intervjuet av NRK Sogn og Fjordane i deres reportasje om at køene til fysioterapeut vokser etter samhandlingsreformen ble innført.

NRK- intervju om manglende fysioterapi på sykehjem

Forbundsleder Fred Hatlebrekke er intervjuet av NRK om mangelen på fysioterapi for eldre i sykehjem. Bakgrunnen er at KOSTRA-tallene avdekker at hver fjerde kommune gir eldre på sykehjem 0,2 timer fysioterapi eller mindre per uke. NRK trekker spesiel ...

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser