Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Norge i sorg

Norge er i sorg. Dette er budskapet fra forbundsledelsen som søndag 24. juli gikk ut til NFFs organisasjonsledd.

Strakeste vei til målet

Unødvendige omveier i Helse-Norge må bort. Pasienter må kunne gå direkte til fysioterapeut med trygderefusjon, og retten til å henvise pasienter videre må utvides.

Fagdager rett inn i helseutfordringene

Et styrket arbeidsnærvær i et sunt arbeidsliv angår hele samfunnet, og fysioterapeutene møtes på Fagdager 2011 for mer kunnskap og nye impulser.

Modus operandi …

Artrose rammer nær halvparten av oss, men kommunene stimuleres ikke økonomisk til å sørge for et fullverdig behandlingstilbud.

Kompetanse er lønnsomt

Høy helsefaglig kompetanse i kommunene ser ut til å ha gunstig effekt på kostnader, produksjon, kvalitet og ressursutnyttelse.

Side 5 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser