Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Streik ga resultater i kommunene

Streiken i kommunene er over. NFF og hele Unio-fellesskapet har stått sammen om å forsvare helt sentrale lønnsprinsipper for våre grupper.

NFF er i streik

Så ble det altså streik for NFF i år også, fordi arbeidsgiverne ikke vil gi tilstrekkelig lønnspåslag til fysioterapeuter og andre offentlig ansatte.

Levealder og helsetilbud

Frisklivssentraler kan utjevne sosiale ulikheter i helse ved å støtte dem som trenger det mest.

En investering i bedre helse

Vi er for lite fysisk aktive. Hele samfunnet må møte denne utfordringen, og helsetjenesten må vareta dem som trenger særlig bistand.

Fysioterapi på sykehus

Skal pasienten utskrives raskt, trengs det svært rask rehabilitering og mobilisering. Det tilsier mer fysioterapiressurser på sykehus, ikke mindre.

Side 4 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser